صفحه اصلی > مدیریت مشاوره و خانواده 

مدیرت امور مشاوره

رسالت :

فرهنگ سازي مشاورة تخصصي در حوزه هاي علميه و برنامه ريزي در جهت ارائه خدمات مشاوره اي به حوزويان و خانواده آنان

 

اهداف:

   فرهنگ سازي مشاوره تخصصي د رحوزه هاي علميه

   پيشگيري از بروز اختلالات و آسيب ها در بين طلاب

   تبيين رويكرد اسلامي در ارائه خدمات مشاوره اي و ترويج آن

   تربيت مشاوران حوزوي متخصص

 

اهم وظایف:

   ارتقاي سطح دانش و آگاهي مشاورين ، مديران مدارس ، اساتيد و طلاب د رمورد موضوعات مشاوره اي

   برنامه ريزي به منظور ارائه خدمات مشاوره اي به طلاب و خانواده ها

   برنامه ريزي به منظور تأمين بهداشت رواني حوزويان

   انجام مطالعات روانشناختي و تربيتي با رويكرد اسلامي براي پاسخ گويي به نيازهاي طلاب

   انتشار آثار روانشناختي و تربيتي براي استفاده حوزويان

   تأمين مشاور مورد نياز حوزه هاي علميه

 

گروه های هدف:

   مشاوران ، اساتید ، مدیران، طلاب و خانواده های آنان

تشکیلات سازمانی:

   مدیر کل

   گروه آموزش

   گروه برنامه ريزي

   گروه مطالعات

   گروه امور مشاورين

 

عناوین فعالیت ها مهم :

 1. برگزاري دوره كارشناسي ارشد مشاوره اسلامي با همكاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2. برگزاري دوره كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي با همكاري مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت

3.اعزام مشاور به مدارس علميه سراسر كشور

4. برنامه ريزي براي تأسيس مراكز مشاوره استاني

5. برگزاري دورة آشنايي با مشاوره براي اساتيد حوزه هاي  علميه سراسركشور

6. برگزاري كارگاه با عناوين مديريت تحصيلي ، ازدواج ، مديريت روابط خانواده ، مديريت عواطف براي طلاب

7. ارائه خدمات مشاوره اي تلفني

8. ارائه خدمات مشاوره اي اينترنتي در پايگاه اطلاع رساني معاونت تهذيب

9. پيگيري تصويب رشده مشاوره اسلامي در مقطع سطح 3 حوزه هاي علميه

10. همكاري با معاونت هاي ذي ربط در جهت تخصصي كردن نظام پذيرش حوزه

11. راه اندازی سامانه تلفنی مشاوره ای 09650

12. را ه اندازی بخش مشاوره در پایگاه اطلاع رسانی معاونت تهذیب

13. پاسخگویی در اتاق مشاوره مجازی پایگاه اطلاع رسانی

 

مدیریت امور خانواده

رسالت:

طراحی، زمینه سازی و برنامه ریزی در جهت استقرار نظام مدیریتی و ستادی هماهنگ، به منظور رشد و بالندگی

 اخلاقی ، تربیتی فرهنگی و سیاسی خانواده های حوزوی

 

اهداف:

   ارتقاي سطح تربيتي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي  خانواده هاي حوزويان

   ارتقاي سطح نشاط و بالندگي خانواده اي حوزويان

   تأمين سلامت خانوادگي حوزويان

 

اهم وظايف :

   طراحی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی در زمینه معارف اسلامی، احکام و . . . برای خانواده های حوزوی

   طراحی و تدوین برنامه های فرهنگی و تربیتی جهت ارتقاء نشاط و بالندگی در خانواده های حوزوی

   برنامه ریزی به منظورافزایش آگاهی های سیاسی و فرهنگی خانواده های حوزوی

   تدوین و تولید جزوات، مجلات و کتب اخلاقی و تربیتی و تهذیبی برای خانواده های حوزوی

   طراحی و نظارت بر اجرای با کیفیت اردوهای  فرهنگی – تربیتی ویژه خانواده های حوزوی

   طراحی و نظارت بر برگزاری مسابقات فرهنگی برای خانواده های حوزوی

   طراحی و برنامه ریزی و تدوین نظام نظارت و ارزیابی از فعالیت های فرهنگی تربیتی خانواده های حوزوی

 

جامعه هدف:

   عموم خانواده حوزویان شامل تمام اعضای خانواده اعم  از زوجین و فرزندان

 

تشکیلات سازمانی:

   مدیر کل امور خانواده  /    گروه برنامه ریزی اخلاق و تربیت

   گروه برنامه ریزی آموزش /    گروه برنامه ریزی مطالعات

   گروه برنامه ریزی فرهنگی

 

عناوین فعالیت ها مهم :

1.برنامه ريزي دوره آموزشي معارف اسلامي ويژه همسران طلاب (طرح كوثر)

2. برنامه ريزي و اجراي مسابقات و اردوهاي  تربيتي – فرهنگي (طرح ترنم)

3. برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي تربيتي – آموزشي تازه مزدوجين (طرح پيوند آسماني)

4. برگزاري طرح مطالعاتي آثار شهيد مطهري

5. توليد نرم افزار نشست هاي علمي – تربيتي (تحكيم خانواده)

6. تأسيس دفاتر نمايندگي معاونت تهذيب در شهرك مهديه و پرديسان

7. تهيه نمايشگاه هاي تربيتي – فرهنگي در حوزه خانواده

8. انجام مقدمات تهيه بانك جامع خانواده

9. تهيه تك نگاره هاي تربيتي – فرهنگي

10. ايجاد كتابخانه تخصصي خانواده