صفحه اصلی > مدیریت اخلاق و تربیت 

تشکیلات سازمانی:

   مدیرکل   

   کارشناس مسئول امور اساتید اخلاق

   کارشناس امور ترویجی

   کارشناس مسئول آموزش

   کارشناس امور تلبس  

 

شرح وظایف:

1-    برنامه ريزي جهت ترويج و تعميق معنويت و زّي طلبگي حوزويان

2-    برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت برگزاری دروس اخلاق در حوزه های علمیه

3-    برنامه ريزي جهت شناسایی، به كارگيري و اعزام اساتید اخلاق به شهرستانها

4-    طراحي کارگاه ها، دوره ها و نشستهای هم اندیشی ويژه اساتيد اخلاق

5-    نشر، ترویج  و اطلاع رسانی دروس اخلاق

6-    برنامه ريزي و ساماندهي تلبس طلاب حوزه هاي علميه

7-    ترویج فرهنگ کتابخوانی

8-    تهیه و تنظیم سیرهای مطالعاتی

9-    برنامه ریزی جهت برگزاری طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری (قدس سره)

  

گروه هدف:

   طلاب و فضلای حوزه های علمیه سراسر کشور