صفحه اصلی > مدیریت قرآن و حدیث 

رسالت:

زمینه سازی و برنامه ریزی در جهت استقرار نظام مدیریتی و ستادی هماهنگ به منظور تقویت امور قرآن و عترت در نظام آموزشی ، پژوهشی ، تربیتی ، تبلیغی و مدیریتی حوزه های علمیه.

 

اهداف:

   زمینه سازی جهت تحقق فرهنگ قرآن و عترت در نظام مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی حوزه های علمیه

   تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن و عترت علیهم السلام و زمینه سازی جهت گسترش و ارتقاء التزام عملی به قرآن کریم وسیره معصومین علیهم السلام در ابعاد فردی و اجتماعی

    ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه های آموزشی و ترویجی قرآن و عترت علیهم السلام در میان حوزویان

   اصلاح و بهبود مستمر نظام جامع قرآن و عترت علیهم السلام در کارکردهای مدیریتی ، ستادی ، آموزشی و ترویجی مرکز

 

گروه های هدف:

   نخبگان، فرزانگان و محققان، اساتید و مدرسان و عموم طلاب

 

اهم وظايف

   برنامه ريزي به منظور برگزاري دوره هاي گوناگون تربيت مربي قرآن و حديث

   تأسيس دفاتر قرآن و عترت در مديريت هاي استاني و برنامه ريزي براي تأسيس واحد قرآن و عترت در مدارس علميه

   برنامه ريزي دوره هاي حفظ ، تجويد ، ترجمه و مفاهيم ، تدبي و تفسير قرآن كريم

   ترويج فرهنگ قرآن و عترت با استفاده از ابزارهاي هنري

   تهيه سيرهاي مطالعاتي قرآن و حديث

   برگزاري مسابقات و محافل قرآن و حديث كشوري

   تهيه محصولات مكتوب در زمينه قرآن و حديث

 

تشکیلات  سازمانی:

   مدیر دفتر /    گروه آموزش

   گروه تبليغ و ترويج / √  اداره همكاري و ارتباطات

 

عناوین فعالیت هاي مهم :

1. تدوين سير مطالعاتي تفسير قرآن و حديث

2. برنامه ريزي دوره هاي آموزشي قرآن و حديث و اجراي دوره هاي كشوري

3. برنامه ريزي و اجراي طرح ملي انس با ثقلين ( طليعه انس ، حكمت بندگي )

4. برگزاري دوره هاي ملي تربيت مربي قرآن كريم

5. انتشار كتاب هاي : قرآن كتابي خواندني ، تفسير مختصر سوره نساء ، درسنامه ترجمه و مفاهيم ، منشور طلبگي ( تفسير آيه نفر ) ، دوازده قدم و ...

6. تهيه فيلم هاي كوتاه با مضامين قرآني

7. برگزاري مسابقات كشوري قرآن و حديث حوزه هاي علميه

8. برنامه ريزي محافل قرآن و عترت

9. تهيه برنامه آموزشي ده ساله قرآن و حديث

10. راه اندازي پايگاه اطلاع رساني دفتر قرآن و عترت

 

اخبار مدیریت قرآن و حدیث