صفحه اصلی > مدیریت مطالعات تهذیبی 


   
   
   
   
   

شرح وظايف مدیریت مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی

1.       طراحی، استقرار و به‌روزرسانی مستمر نظام جامع تربیتی و تهذیبی حوزه‌های علمیه و نظارت بر اجرای آن؛

2.       طراحی و پیشنهاد شاخص‌های تربیتی، تهذیبی و مشاوره‌ای؛

3.       مطالعه، طراحی و ارائه راهکارهای پیش‌گیری از آسیب‌های تربیتی- تهذیبی طلاب و خانواده آنان؛

4.       رصد و نیازسنجی مستمر تربیتی و اخلاقی و پیشنهاد ایجاد، اصلاح و بهبود رشته‌ها و برنامه‌های تهذیبی؛

5.       برنامه‌ریزی جهت تهیه و تدوین محصولات تهذیبی؛

6.       مطالعه و برنامه‌ریزی برای تعریف و تبیین هویت حوزوی طلاب و روحانیون؛

7.       بررسی، تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و مقررات تهذیبی و تربیتی؛

8.       کارشناسی طرح‌ها و برنامه‌های ارجاعی؛

9.       انجام مطالعات روان‌شناختی و تربیتی با رویکرد اسلامی برای پاسخ‌گویی به نیازهای طلاب؛

10.   رصد و آسیب‌شناسی برنامه‌ها و منابع آموزشی، تبلیغی و پژوهشی از منظر تهذیبی و تربیتی و ارائة پیشنهادهای لازم؛

11.    پیشنهاد رشته‌های تحصیلی و سرفصل‌های مرتبط با تربیت و اخلاق اسلامی به معاونت آموزش؛

12.    شناسایی و معرفی اسوه‌های اخلاقی به حوزویان؛

13.    تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای و موردی؛

14.    انجام سایر وظایف محوله.

چارت سازمانی:

1.       مدیر مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی

2.       کارشناس مسئول مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی

3.       کارشناس مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی

4.       کارشناس مسئول تهیه و تأمین محصولات تهذیبی

5.       کارشناس مسئول نیازسنجی و آسیب شناسی تهذیبی